กิจกรรมเสริมความรู้นอกสถานที่ ของพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในงาน “PACK PRINT” BITEC ในวันที่ 20 กันยายน 2562

21 ก.ย. 2562 | อ่าน 42 ครั้ง
กิจกรรมเสริมความรู้นอกสถานที่ ของพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในงาน “PACK PRINT” BITEC ในวันที่ 20 กันยายน 2562