ขอขอบคุณ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานสระบุรี ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า กับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

06 ก.พ. 2564 | อ่าน 31 ครั้ง
ขอขอบคุณ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานสระบุรี
ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า กับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นตัวแทนรับมอบและส่งต่อให้กับ
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์”
+11
Natchapol Pannakotr, Nopadol Pothijack และคนอื่นๆ อีก 3 คน