ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานทำเล่ม เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

19 ส.ค. 2565 | อ่าน 12 ครั้ง

       โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานทำเล่ม  โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565