ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถและส่งของ ดังนี้ ลำดับที่ 1 นายอภิชาต วิมุตตาสี รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.

26 ก.ย. 2562 | อ่าน 87 ครั้ง

ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถและส่งของ ดังนี้

ลำดับที่ 1 นายอภิชาต วิมุตตาสี

– รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องการเงินบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

– เริ่มปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562