คณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

20 ก.พ. 2561 | อ่าน 285 ครั้ง
คณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย
1. นายกรมศักดิ์ ขันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
2. นางประพิมพรรณ อึงรัตนากร รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
3. นางโศรญา วีสกุล ผู้อำนวยการกองการพิมพ์
4. นายสำราญ พวงบุบผา รองผู้อำนวยการกองการพิมพ์
ได้เข้าเยี่ยมชมโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านการดำเนินการโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์เซอร์วิส เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับให้เป็นโรงพิมพ์สีเขียว (Green Printing) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การต้อนรับพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงพิมพ์