คำชมเชยจากลูกค้า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27 ต.ค. 2563 | อ่าน 8 ครั้ง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตรนภา  ยาบุชิตะ มีคำชมเชยถึง คุณอดุลย์  จุลสม พนักงานการตลาด และทีมงานที่ช่วยประสานงาน “หนังสือการบริหารดาวเด่นและเส้นทางสู่ผู้บริหารระดับสูง” เป็นที่น่าประทับใจ