โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยินดีให้บริการด้านงานพิมพ์ ทางเรายินดีตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ

ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต
captcha

ท่าพระจันทร์

ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร: 0-2613-3810 , 0-2224-1350
โทรสาร: 0-2224-1350
ภายใน: (81) 3810 , 3811

ศูนย์รังสิต

ที่อยู่: เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร: 0-2564-3104 – 6
โทรสาร: 0-2564-3119
ฝ่ายการตลาด : 2201 , 2203 , 2204 ภายใน (82) 1209 , 1210
ฝ่ายการบัญชี : 2205 , 2206 , 2236 , 2208 ภายใน (82) 1207
ฝ่ายบรรณาธิการ : 2213 ภายใน (82) 1201
ฝ่ายธุรการ : 2218 , 2224 , 2207 ภายใน (82) 1203