โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยินดีให้บริการด้านงานพิมพ์ ทางเรายินดีตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ
ท่านสามารถส่งไฟล์ต้นฉบับเป็น PCL6, Post Script,ASCII, TIFF, PDF และ PDF/X หรือสูงกว่า ให้ทางโรงพิมพ์ได้ทาง E-mail, CD หรือ DVD


แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการงานพิมพ์
https://goo.gl/forms/PKxLqwURLHqu54UG3

ศูนย์ท่าพระจันทร์

ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร: 0-2613-3810 , 0-2224-1350
โทรสาร: 0-2224-1350
ภายใน: (81) 3810 , 3811

ศูนย์รังสิต

ที่อยู่: เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร: 0-2564-3104 – 6
โทรสาร: 0-2564-3119
ฝ่ายการตลาด: 2201 , 2203 , 2204 ภายใน (82) 1209 , 1210
ฝ่ายการบัญชี: 2205 , 2206 , 2236 , 2208 ภายใน (82) 1207
ฝ่ายบรรณาธิการ: 2213 ภายใน (82) 1201
ฝ่ายธุรการ: 2218 , 2224 , 2207 ภายใน (82) 1203

ขนาดไม่เกิน 2mb (.zip .rar .jpg .pdf .gif) ถ้ามี*