ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่ง พนักงานช่างตัดกระดาษ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. 

06 ส.ค. 2561 | อ่าน 103 ครั้ง

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติ
ตำแหน่ง พนักงานช่างตัดกระดาษ

ลำดับที่ 1 นายบุญญศักดิ์ เตี้ยจัตุรัส

ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม อาคารโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต) ชั้น 2