ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และปฏิบัติ ตำแหน่ง พนักงานออกแบบสิ่งพิมพ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

24 พ.ค. 2562 | อ่าน 86 ครั้ง
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานออกแบบสิ่งพิมพ์ ดังนี้
ลำดับที่ 1. นายณัชนน จงไกรจักร
ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบข้อเขียน และปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องการเงิน-บริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)