ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถและส่งของ ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

04 ก.ย. 2562 | อ่าน 46 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถและส่งของ
ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 2