ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่ง พนักงานออกแบบสิ่งพิมพ์

04 ก.ย. 2562 | อ่าน 51 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่ง พนักงานออกแบบสิ่งพิมพ์ ดังนี้
1. วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวที่ห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. กำหนดการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
3. ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562