ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงพิมพ์ กำหนดการสัมภาษณ์ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 และวันที่ 18 ตุลาคม 2564

06 ต.ค. 2564 | อ่าน 6 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงพิมพ์
มีกำหนดการสัมภาษณ์ ดังนี้

1.) สอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จำนวน 8 ท่าน


2.) สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จำนวน 10 ท่าน

สอบสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 02-564-3104-6 ต่อ 2218 , 2224
คุณประภาวรินทร์ และคุณปนัดดา

#โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์