ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานออกแบบสิ่งพิมพ์ ดังนี้ ลำดับที่ 1 นางสาวปัณณรัตน์ อุดมสุนทรีรัตน์ งานในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.

26 ก.ย. 2562 | อ่าน 54 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานออกแบบสิ่งพิมพ์ ดังนี้

ลำดับที่ 1 นางสาวปัณณรัตน์ อุดมสุนทรีรัตน์

สำรองขึ้นบัญชี 1 ปี

ลำดับที่ 2 นางสาวศิริลักษณ์ โพธิวัฒน์

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 นางสาวปัณณรัตน์ อุดมสุนทรีรัตน์ มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติณ ห้องการเงิน-บริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต)