ประกาศเรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ประเภทเครื่องพิมพ์ 4 รายการ จะทำการประมูลด้วยวิธียื่นซอง เสนอราคาใน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 11.00 น. ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09 พ.ย. 2565 | อ่าน 9 ครั้ง
ประกาศ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง จำหน่วยครุภัณฑ์ประเภทเครื่องพิมพ์ 4 รายการ
1. แท่นพิมพ์ Roland 200 รุ่น 201 ตัด 3 (20 1/4″ x 28 3/8″)
ระบบแอลกอฮอล์ผสมน้ำ 9500 Dayco Blandet 921×715 mm.
2. เครื่องพิมพ์ดิจิตอล ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น Nuvera 144EA IOT,
Nuvera 144EA Machine Badge, Paper size A4 (80 GSM)
3. แท่นพิมพ์ Roland Parva ตัด 2 (RP2 C)
4. แท่นพิมพ์ Roland 200 รุ่น 201 ตัด 3 (20 1/4″ x 28 3/8″)
ทางโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะทำการประมูลด้วยวิธียื่นซอง
เสนอราคาใน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 11.00 น.
ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะเปิดซองในวันเดียวกัน
เวลา 11.30 น. ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามรายละเอียด
และข้อกำหนดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9 – 29 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาทำการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-564-3104-6 ต่อ 2208