ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่งพนักงานออกแบบสิ่งพิมพ์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

06 ส.ค. 2562 | อ่าน 103 ครั้ง
ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่งพนักงานออกแบบสิ่งพิมพ์ 1 ตำแหน่ง
– การรับสมัคร
ประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร ชั้น 2 อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.02-564-3104-6 ต่อ 2218,2224