ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

23 ก.ค. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง
ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564
– สามารถยื่นใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทาง E-Mail ที่ ae_panin@tu.ac.th หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดการ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณปุณยนุช ปาณินท์ โทร. 094 868 9129 หรือคุณปนัดดา คณะเจริญ โทร.086 890 8493
ดาวน์โหลด : ใบสมัคร
https://1drv.ms/b/s!Am2R9T-WCesvizEJC0AtBzYo445N