ประกาศ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งานประเภทเศษกระดาษ โดยจะทำการประมูลด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามขอทราบรายละเอียดได้ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 10-15 กันยายน 2564 ในเวลาทำการ

10 ก.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง
ประกาศ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งานประเภทเศษกระดาษ
มีความประสงค์จะประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพ และ/หรือมิได้ใช้
งานประเภทเศษกระดาษ โดยจะทำการประมูลด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา
ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และจะเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามรายละเอียด และข้อกำหนดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้
ผู้สนใจสามารถสอบถามขอทราบรายละเอียดได้ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2564 ในเวลาทำการ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ 02-5643104-6
ต่อ 2212 หรือโทร 097-2545005 ติดต่อคุณปนัดดา