สาระน่ารู้ 1 #Carbon Footprint Services_tuprinting

23 มิ.ย. 2560 | อ่าน 487 ครั้ง

      การเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศทำให้การประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุมไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส
#Carbon Footprint Services_tuprinting