อาจารย์โปรดปราน สิริธีรศาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์ฯ พร้อมด้วยผู้จัดการ และพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสื่อกลางในการนำปฏิทินเก่าจาก 77 ผู้ร่วมโครงการบริจาคปฏิทินเก่ามอบให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ (10 กุมภาพันธ์ 2564)

11 ก.พ. 2564 | อ่าน 132 ครั้ง

อาจารย์โปรดปราน สิริธีรศาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์ฯ พร้อมด้วยผู้จัดการ และพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสื่อกลางในการนำปฏิทินเก่าจาก 77 ผู้ร่วมโครงการบริจาคปฏิทินเก่ามอบให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์
(10 กุมภาพันธ์ 2564)