เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 พ.ย. 2566 | อ่าน 18 ครั้ง
ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

      - พนักงานประสานงานตลาด      จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและวิธีการสมัคร ดูที่ ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครโรงพิมพ์

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน จนถึงวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566
เวลา 22.00 น.

ทั้งนี้ ให้ผู้สนใจสมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทาง
E-mail ที่ tu-print_pan@outlook.com

**กรณีไม่จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วนภายในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566
เวลา 22.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัคร**

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คุณประภาวริณณ์
โทรศัพท์ 097-254-5005 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.