เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชี กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560

03 ก.ย. 2560 | อ่าน 295 ครั้ง

ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ
ตำแหน่งพนักงานบัญชี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
ณ   ห้องการเงิน-บริหารทั่วไป   ชั้น 2
อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
โทร.02-564-3104-6 ต่อ 2218 , 2224


FM-HR-01-02-ใบสมัครโรงพิมพ์