เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถและส่งของ ประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

22 ก.ค. 2562 | อ่าน 34 ครั้ง

ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถและส่งของ
– ประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
– ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริการทั่วไป ฝ่ายบริหารชั้น 2 อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.02-564-3104-6 ต่อ 2224 , 2218