เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่งพนักงานทำเล่ม โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

11 ก.ค. 2565 | อ่าน 31 ครั้ง

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประส่งค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร

            พนักงานทำเล่ม            จำนวน   1  ตำแหน่ง
         
ผู้สนใจสามารถ Downlond ใบสมัครได้ที่ www.thammasatprinttinghouse.com และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คุณปนัดดา  คณะเจริญ หรือคุณประภาวริณณ์  ตั้งศรีนิธิโชติ โทร.097-254-5005 ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทาง
E-mail ที่ tu-print_pan@outlook.com หรือทางไปรษณีย์ โดยให้จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการการคัดเลือก
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ที่ 18  ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  15  สิงหาคม  2565
FM-HR-01-02-ใบสมัครโรงพิมพ์.pdf – OneDrive (live.com)