เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตำแหน่งพนักงานพัสดุ (จัดซื้อ) จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2565

03 พ.ย. 2565 | อ่าน 9 ครั้ง
ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตำแหน่งพนักงานพัสดุ (จัดซื้อ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://onedrive.live.com/?authkey=!AHAWEJWMzcoEFd0… และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คุณปนัดดา หรือคุณประภาวริณณ์ โทรศัพท์ 097-254-5005

ทั้งนี้ ให้ผู้สนใจสมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทาง
E-mail ที่ tu-print_pan@outlook.com โดยระบุหัวข้อ “สมัครงานตำแหน่งพนักงานพัสดุ”
โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2565