เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานพิสูจน์อักษร ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.

11 ก.ย. 2560 | อ่าน 282 ครั้ง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง พนักงานพิสูจน์อักษร
ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ชั้น 2