เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานพิสูจน์อักษร

02 พ.ย. 2561 | อ่าน 102 ครั้ง

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ตำแหน่ง พนักงานพิสูจน์อักษร

ลำดับที่ 1 : น.ส.ศิรยาภรณ์  ทองกวาว
ลำดับที่ 2 : น.ส.วลีรัตน์  ผลอุดม
ลำดับที่ 3 : น.ส.นิติญา  ทองเอียด

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบข้อเขียน
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
โดยให้มารายงานตัวเวลา 08.30 น.
ณ ห้องการเงิน-บริหารงานทั่วไป ชั้น 2
อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)