เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่ง พนักงานออกแบบสิ่งพิมพ์

08 ก.ค. 2562 | อ่าน 67 ครั้ง

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติ
ตำแหน่ง พนักงานออกแบบสิ่งพิมพ์

ลำดับที่ 1 นางสาวดลพร ไกรตรวจพล
ลำดับที่ 2 นางสาวกิตติมา ควรอักษร
ลำดับที่ 3 นายธนชัย ฉิมญานุวัฒน์

– วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวที่ห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
– กำหนดการสอบข้อเขียน และปฏิบัติ ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
– ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน และปฏิบัติ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน