เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งานประเภทเศษกระดาษ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.

16 พ.ค. 2561 | อ่าน 207 ครั้ง
ประกาศ โรงพิพม์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งานประเภทเศษกระดาษ
 
– การประมูลด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. และจะ       เปิดซองในวันเดียวกันเวลา 11.30 น. ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
– ผู้สนใจให้สอบถามขอทราบรายละเอียดได้ที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระหว่าง
วันที่ 15 – 21 
พฤษภาคม 2561 ในเวลาทำการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-564-3105
ต่อ 2236 ,   2218