โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งของดติดต่อราชการ ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561

16 พ.ค. 2561 | อ่าน 129 ครั้ง

ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง แจ้งการงดติดต่อราชการ

  ทางโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งการงดติดต่อราชการ    ในวันที่  30 – 31  พฤษภาคม   2561   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30   น.      ทั้งสำนักงานที่ท่าพระจันทร์   และศูนย์รังสิต   และเปิดทำการปกติใน    วันที่ 1 มิถุนายน 2561