โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงาน จึงของดติดต่อราชการตั้งแต่ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

23 ส.ค. 2565 | อ่าน 9 ครั้ง

ด้วยทางโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงาน จึงของดติดต่อราชการตั้งแต่วันศุกร์ที่  26 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  เปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่  29  สิงหาคม  2565  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้