เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งานประเภทเพลทอลูมิเนียม ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561

14 ส.ค. 2561 | อ่าน 71 ครั้ง
ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งานประเภทเพลทอลูมิเนียม

โดยจะทำการประมูลด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา


– ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น.และจะเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น. ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
– ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2561 ในเวลาทำการ
– สอบถามทางโทรศัพท์ 02-564-3104-6 ต่อ 2205  คุณกัลยา  แจ้งมณี