งานปิดต้นฉบับ “หนังสือ วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2561”

25 ต.ค. 2561 | อ่าน 27 ครั้ง
คณะอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เข้ามาจัดเตรียมต้นฉบับ
“หนังสือ วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2561”
ที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อใช้ในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
#บริการงานพิมพ์
#โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
#โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า