ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานช่างพับ จำนวน 1 ตำแหน่ง

13 พ.ย. 2561 | อ่าน 91 ครั้ง

ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่งพนักงานช่างพับ จำนวน 1 ตำแหน่ง

การรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ที่ งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร ชั้น 2 

อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
โทร.02-564-3104-6 ต่อ 2218 , 2224

ดาวน์โหลด “ใบสมัคร” ได้ที่นี่
https://drive.google.com/file/d/1lJWdbW8Fgx0lIJaRO4nCyzrE8NGrKJfB/view?usp=sharing