ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่างพับ

28 ธ.ค. 2561 | อ่าน 66 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่างพับ

ลำดับที่ 1 นายณัฐพล ฤกษ์ปิ่นทอง

เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยให้มารายงานตัว

เวลา 08.30 น. ณ อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ศูนย์รังสิต) ชั้น 2 ห้องการเงิน – บริหารงานทั่วไป