TU100 ประชาธิปไตย สร้างได้ด้วย “พลเมือง” วิชา พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา Civic Engagement ปีการศึกษา 2562 Academic Year 2019

01 ส.ค. 2562 | อ่าน 31 ครั้ง
TU100 ประชาธิปไตย สร้างได้ด้วย “พลเมือง”
วิชา พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา Civic Engagement
โรงพิมพ์ฯ กำลังจัดพิมพ์ สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 เทอม 1
ปีการศึกษา 2562 Academic Year 2019 #แล้วเจอกันนะ 😁
#TU100
#โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์