เรื่อง ของดติดต่อราชการ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 – วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

17 ธ.ค. 2562 | อ่าน 56 ครั้ง

เรื่อง ของดติดต่อราชการ

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 – วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

โดยสามารถติดต่องานได้ที่สำนักงานที่ท่าพระจันทร์ ติดต่อ
คุณณัฐติกานต์ เบอร์โทร 089-522-6360 หรือ เบอร์โทร
02-224-1350 และที่ศูนย์รังสิตเปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่
23 ธันวาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้