เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งานประเภทเศษกระดาษ ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.

24 ม.ค. 2563 | อ่าน 46 ครั้ง

ประกาศ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ประมูลขายวัสดุเสื่อมสภาพและ/หรือมิได้ใช้งานประเภทเศษกระดาษ

– ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.

– เปิดซองในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น.

ผู้สนใจสามารถสอบถามและขอรายละเอียดได้ที่ โรงพิมพ์ มธ.

ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2563 ในเวลาทำการ

หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-564-3104-6 ต่อ 2212