ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ดำรง ตำแหน่งผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27 ต.ค. 2564 | อ่าน 6 ครั้ง

ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ดำรง
ตำแหน่งผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ
นางสาววาสินี ปริญญาพล
ให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564