ประกาศ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์สำนักงาน 92 รายการ จะทำการประมูลด้วยวิธียื่นซอง เสนอราคาใน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 11.00 น. ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09 พ.ย. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง
ประกาศ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์สำนักงาน 92 รายการ
ทางโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะทำการประมูลด้วยวิธียื่นซอง
เสนอราคาใน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 11.00 น.
ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะเปิดซองในวันเดียวกัน
เวลา 11.30 น. ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามรายละเอียด
และข้อกำหนดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9 – 29 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาทำการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-564-3104-6 ต่อ 2208