ขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งพนักงานช่างตัดกระดาษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

03 ก.ย. 2560 | อ่าน 233 ครั้ง

ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอขยายเวลาการรับสมัครพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ
ตำแหน่งพนักงานช่างตัดกระดาษ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
ณ   ห้องการเงิน-บริหารทั่วไป   ชั้น 2
อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
โทร.02-564-3104-6 ต่อ 2218 , 2224


FM-HR-01-02-ใบสมัครโรงพิมพ์