ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบปีที่ ๓๒

29 มี.ค. 2561 | อ่าน 107 ครั้ง

ผู้จัดการ และพนักงานการตลาด
ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครบรอบปีที่ ๓๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑