เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่งพนักงานทำเล่ม จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

23 ม.ค. 2562 | อ่าน 79 ครั้ง

ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้

ประเภทประจำ ตำแหน่งพนักงานทำเล่ม จำนวน 1 ตำแหน่ง

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ในวันและเวลาราชการที่ งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร ชั้น 2

อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โทร.02-564-3104-6 ต่อ 2218 , 2224

ดาวน์โหลด “ใบสมัคร”
https://drive.google.com/open?id=1lJWdbW8Fgx0lIJaRO4nCyzrE8NGrKJfB