Pantone ใครว่าไม่สำคัญ?

22 พ.ค. 2563 | อ่าน 1 ครั้ง

Pantone เกิดจากการผสมของสีที่มีเฉดแตกต่างกันออกไปเข้าด้วยกัน ถูกทำขึ้นมาแทนสี CMYK ที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ โดยสี Pantone จะถูกระบุเป็นรหัส เช่น Pantone 485c เป็นต้น โดยมีเพื่อกำหนดสีของแต่ละสี ช่วยให้โรงพิมพ์และนักออกแบบเข้าใจตรงกันว่าต้องการสีอะไรในงานพิมพ์ เพื่อความแม่นยำในการกำหนดค่าสีก่อนพิมพ์
.
และเพื่อให้ได้งานที่เนี๊ยบและแม่นยำต้องที่โรงพิมพ์มหาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น งานคุณภาพดี ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
เบอร์โทรศัพท์ 02-564-3104-6 ต่อ 2201 , 2203 , 2204
ผู้จัดการ 089-117-2504