ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร SIIT และคณะจากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เกี่ยวกับ “โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นต์”

24 พ.ย. 2561 | อ่าน 126 ครั้ง
ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร SIIT และคณะจากประเทศญี่ปุ่น
Ms.Hirofumi Fujiwara (TIMEINTERMEDIA,Inc.)
Mr.Aki Sakiyama (Virtualex Consulting,Inc.)
Mr.Yukihiro Hosokawa (AOTS)
Mr.SHINGO IKEDA (AOTS)
เข้าเยี่ยมชมโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เกี่ยวกับ “โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นต์” โดยคุณพิษณุ นภากร รองผู้จัดการ  และ
ผู้จัดทำโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นต์ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
#โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
#สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#Carbon Footprint Service