โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นหน่วยงานราชการซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์  เพื่อมุ่งหวังกำไรสูงสุด  ดังนั้นเมื่อท่านสั่งงานพิมพ์ ที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับราคาที่ยุติธรรมและเป็นกันเอง นอกจากนี้ทาง โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมีเครื่องพิมพ์คุณภาพสูงที่สามารถตอบสนอง   การบริการด้านการพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว  และ
คมชัด  รวมไปถึงบุคลากรฝ่ายงานพิมพ์   ที่ชำนาญและฝ่ายบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ใน
ด้านการตรวจต้นฉบับ  ออกแบบ   จัดหน้า  และพิสูจน์อักษรเป็นอย่างดี

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลรุ่นใหม่ สามารถพิมพ์งานได้
ตั้งแต่ 1 เล่มขึ้นไป ในเวลาอันรวดเร็ว โดยเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ครั้งละ หนึ่งด้าน (simplex) หรือสองด้าน (หน้า-หลัง) พร้อมกันอัตโนมัติ (suplex) ด้วยความเร็ว 140 หน้าต่อนาที ด้วยความละเอียดสูงถึง 1200×600 dpi ลงบนกระดาษปอนด์ กระดาษถนอมสายตา กระดาษอาร์ตมัน และกระดาษอาร์ตด้าน ด้วยค่าใชจ่ายที่ถูกกว่าการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซทแต่คุณภาพใกล้เคียงกัน

ตัวอย่างงานพิมพ์