โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้บริการด้านงานพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ โดยมิได้มุ่งให้บริการแต่เฉพาะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้านต่างๆ และบุคคลทั่วไปด้วย

รวดเร็ว

ด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ชำนาญ
และมากประสบการณ์

มาตรฐาน

กับอุปกรณ์ที่ครบถ้วน และทันสมัย
จึงรับประกันทั้งคุณภาพและราคา

มืออาชีพ

ประสบการณ์กว่า 70 ปี
เป็นสิ่งชี้วัดความไว้ใจจากผู้ใช้บริการ

ด้านงานพิมพ์การเตรียมงานต้นฉบับงานหลังพิมพ์บริการอื่นๆบริการพิเศษ

ด้านงานพิมพ์

 • หนังสือ
 • วารสาร
 • จุลสาร , จดหมายข่าว
 • แผ่นพับ

 • โปสเตอร์
 • สมุด , สมุดฉีก
 • ซอง
 • แฟ้ม

 • นามบัตร
 • วุฒิบัตร , ใบประกาศ
 • ใบปลิว
 • หนังสือพิมพ์ (ของนักศึกษา)

 • ใบเสร็จรับเงิน (เล่ม,ต่อเนื่อง)
 • บัตรเข้าชม
 • สมุดคำตอบสอบไล่

การเตรียมงานต้นฉบับ : ลักษณะ ART WORK ที่ดี

งานหลังพิมพ์ : การเคลือบ ยู.วี. (GLOSS U.V. COATING)

ขั้นตอน
เป็นกระบวนการเคลือบโดยการถ่ายเทน้ำมันวานิช ยู.วี. จากโมยางสู่สิ่งพิมพ์ เพื่อเพิ่มสีสันและความเงาของสิ่งพิมพ์ทำให้เกิดการสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น การเคลือบสิ่งพิมพ์ด้วยวานิช ยู.วี. มีขั้นตอน คือปล่อยชิ้นงานผ่านโมเคลือบเพื่อรับวานิชจากโมลงสิ่งพิมพ์ แล้วผ่านตู้อบ ยู.วี. วานิชจะแห้งและเช็ตตัวหลังจากได้รับคลื่น ยู.วี.จากหลอด ยู.วี. ภายในตู้อบ

คุณสมบัติ :

 • เพิ่มสีสัน ความเงาของสิ่งพิมพ์ให้ดูมีคุณค่า
 • ป้องกันรอยขูดขีดของผิวสิ่งพิมพ์
 • ป้องกันความชื้นจากละอองน้ำ

ข้อดี

 • ราคาการเคลือบถูก
 • หาแหล่งเคลือบได้ง่าย
 • ป้องกันความสูญเสียของผิวสิ่งพิมพ์

บริการอื่นๆ


simg2


• ออกแบบ จัดหน้าด้วยเครื่อง Machintosh
• แสดงผลเป็นสีด้วยเครื่องพิมพ์ Ink Jet ขนาด A
• แสดงผลขั้นสุดท้ายด้วยฟิล์มจาก เครื่อง Lasor Image
Setter ต่างๆ

บริการพิเศษ


simg1


• แสดงผลเป็นสีด้วยเครื่องพิมพ์ Ink Jet ขนาด A
• แสดงผลขั้นสุดท้ายด้วยฟิล์มจาก เครื่อง Lasor Image
Setter ต่างๆ

เครื่องพิมพ์ต่างๆ พร้อมให้บริการ