ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถและส่งของ ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

15 พ.ย. 2562 | อ่าน 75 ครั้ง

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถและส่งของ
– ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต) ชั้น 2