ประกาศ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ “ของดติดต่อราชการ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561”

30 พ.ย. 2561 | อ่าน 108 ครั้ง
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์
“ของดติดต่อราชการ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561”
เนื่องจากมีการจัดสัมมนาอบรมพนักงาน  โดยจัดกิจกรรมภายนอกสถานที่
จึงของดติดต่อราชการในวันดังกล่าว และสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561