รายชื่อผู้ร่วมโครงการบริจาคปฏิทินเก่า กับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

06 ก.พ. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง
รายชื่อผู้ร่วมโครงการบริจาคปฏิทินเก่า กับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์“
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564