เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่งพนักงานออกแบบสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

03 มิ.ย. 2562 | อ่าน 99 ครั้ง
ประกาศโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่งพนักงานออกแบบสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร ชั้น 2 อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.02-564-3104-6 ต่อ 2218 , 2224

https://drive.google.com/file/d/1lJWdbW8Fgx0lIJaRO4nCyzrE8NGrKJfB/view?usp=sharing